Psikolog


psikologPsikolog Adana Bir meslek olarak “psikolog”, psikoloji bilgilerini insan sorunlarını çözmek için kullanan uzmandır. Bu bilginin kullanılması psikolojinin alt alanlarına göre değişmekle birlikte dili iyi kullanma, araştırma, istatistiksel analiz ve empati gibi bazı özel beceri ve yetenekleri gerektirir.
Adana Psikologlar bazı işlerde bağımsız olarak çalışırken diğerlerinde doktor, hukukçu, okul personeli, bilgisayar uzmanı, mühendis, yasa koyucu, polis, asker ve yöneticiler ile takım halinde çalışarak toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden Adana psikologları, laboratuarlarda, hastanelerde, adliyede, okullarda, üniversitelerde halk sağlığı merkezlerinde, kitle iletişiminde, hapishanelerde ve pek çok başka işyerinde görebilirsiniz Psikologlar, bilimsel yöntemle bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla sorunların çözümüne katkıda bulunurlar. Psikologlar; davranış, biliş ve etkileşimi içeren zihni sistematik olarak incelerler. Psikologlar bilimsel araştırma ve uygulamalı psikoloji olmak üzere iki ana alanda faaliyet gösterirler. Batıda bir çok ülkede psikologlar lisans alabilmek için doktora yapmak zorundadır. Ülkemizde henüz bu konuda tam bir düzenleme oluşturulmamış olsa da, yaygın uygulama 4 senelik psikoloji lisans eğitimi üzerine, 2 senelik klinik psikoloji master derecesidir. Psikologlar, yaygın olarak psikoterapi yöntemi kullanırlar.Adana da Psikologlar danışanlarını 45 – 50 dakikalık sürelerle haftada bir ya da iki kere görürler. Psikiyatrlar ise 6 senelik tıp fakültesi öğrenimi üzerine 5 senelik psikiyatri ihtisası yaparlar. Hastalarına yaygın olarak psikofarmakolojik tedavi uygularlar.Adana Psikolog ; Psikiyatrlar hastalarını daha kısa süreli ve daha uzun aralıklarla görürler. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nda ve iki eyalette (New Mexico ve Lousiana) psikologlar aldıkları ekstra öğrenim ile psikotrop ilaçları yazma yetkisine sahiptirler. (The Prescriptive authority for psychologists (RxP) movement.) Bu konudaki tartışmalar sürmektedir. Psikolog Adana